Algemene voorwaarden

Gegevens bescherming

 • Er wordt vertrouwelijk omgegaan met informatie met betrekking tot deelnemers.
 • MBS Alignment bewaard de gegevens van de deelnemer tot 7 jaar na de training of activiteit. Na dit termijn wordt de informatie vernietigd, tenzij de wettelijke verplichting iets anders aangeeft. Lees het privacy beleid voor alle informatie rondom gegevens bescherming.
 • De deelnemers van de training worden ook geacht de vertrouwelijkheid in acht te nemen en dus geen gevoelige gegevens met derden te bespreken.

Betaling

 • De deelnemer ontvangt een digitale factuur, tenzij de factuur door derden wordt voldaan. Gelieve de factuur binnen 14 dagen en voor aanvang van de activiteit betalen, tenzij anders is overeengekomen.
 • Wanneer de training door MBS Alignment geannuleerd wordt, krijgt de deelnemer het volledige bedrag in kwestie binnen 14 dagen na aankondiging annulering terug gestort.

Annuleringsvoorwaarden

 • Tot 8 weken voor de start van de activiteit kan een deelnemer annuleren. Op dat moment wordt er 10% in rekening gebracht voor administratie kosten. Wanneer een deelnemer later annuleert, kan er tot 30% in rekening gebracht worden in verband met de huur kosten van de locatie. Bij annulering binnen twee weken van de MBSR-CT training, brengt MBS Alignment de helft van het cursusgeld in rekening.

Annulering van individuele afspraken

 • Gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprekken dienen uiterlijk twee uur voor aanvang van de geplande afspraak te worden geannuleerd. Bij afmelding binnen dit tijdsbestek, vervalt de geplande afspraak en brengt MBS Alignment €25,- in rekening.
 • De deelnemer heeft na acceptatie van de algemene voorwaarden 14 dagen de tijd om de individuele activiteit kosteloos te annuleren. Dit vervalt wanneer de startdatum van de activiteit binnen deze 14 dagen valt. Bij annulering door de deelnemer na deze 14 dagen maar wel minstens 24 uur voor de afspraak, brengt MBS Alignment €35,- in rekening.
 • Wanneer de deelnemer binnen 24 uur voor de geplande afspraak de sessie annuleert, vervalt de sessie en rekent MBS Alignment 50% van het totaal bedrag van de sessie.
 • Wanneer MBS Alignment door overmacht de geplande sessie moet annuleren, zal de deelnemer dit zo spoedig mogelijk weten en een nieuwe afspraak zal voorrang hebben.

Kortingscode

 • Iedere kortingscode is een bepaalde periode geldig, daarna kan deze code niet meer worden gebruikt. Wanneer een deelnemer gebruik wilt maken van een persoonlijke of collectieve kortingscode, mag de deelnemer dit kenbaar laten weten aan MBS Alignment via de mail.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de trainingen, activiteiten en individuele sessies van MBS Alignment is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over diens gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Tijdens het intake gesprek is er ook ruimte om dit te bespreken maar de deelnemer blijft zelf altijd verantwoordelijk. MBS Alignment is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen na de beoefening van praktische opdrachten, oefeningen, etc. De deelnemer wordt zelf geacht in te schatten op welke manier hij/zij/hen mee doet aan de opdrachten en de mogelijke consequenties voor diens gezondheid.
 • Wanneer een deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, vraagt MBS Alignment of de deelnemer de training of activiteit besproken heeft met de hulpverlener. Indien nodig vraagt MBS Alignment om bewijs van toestemming van de hulpverlener.
 • MBS Alignment zal de trainingen en activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit voeren. Hierom is MBS Alignment niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van MBS Alignment, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanuit MBS Alignment.
 • De eventuele aansprakelijkheid van MBS Alignment is beperkt tot maximaal het door de deelnemer voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij meerdere sessies in een reeks gelden als één gebeurtenis.
 • Alle persoonlijke eigendommen tijdens de trainingsdagen en sessies zijn in beheer van de deelnemer zelf. Aansprakelijkheid voor het beschadigd raken of verliezen van eigendommen van de deelnemer is uitgesloten.

Klachtenregeling

 • Bij MBS Alignment nemen we de ervaring van de deelnemers serieus. Er wordt gewerkt op basis van enthousiasme, deskundigheid, eerlijkheid en vertrouwen. Mocht het voorkomen dat een deelnemer een klacht heeft, kan de deelnemer dit kenbaar laten maken aan MBS Alignment via info@mbsalignment.nl. De deelnemer krijgt een bevestiging dat de mail is ontvangen, waarna vervolgens de klacht in behandeling wordt genomen. Bij voorkeur wordt er samen gekeken naar wat er voor nodig is om te klacht naar tevredenheid af te handelen.
 • Het indienen van een klacht ontslaat niet van de betalingsverplichting.

Eigendom MBS Alignment

 • De materialen gevonden op de website of sociale media kanalen van MBS Alignment waaronder audiobestanden, foto’s, video’s, nieuwsbrieven en teksten zijn, tenzij anders benoemd, eigendom van MBS Alignment.
 • Het gebruik van deze informatie door derden zonder toestemming is niet toegestaan.