Privacy & Cookie Policy

Hier bij MBS Alignment respecteren we ieders privacy. We gaan zorgvuldig met de privacy om als je een deelnemer van een van de trajecten bent, maar ook als je alleen de website bezoekt. De gegevens van de website die wel opgeslagen worden, zijn geheel anoniem.

Wanneer toestemming is gegeven via cookies verwerkt de website verschillende informatie, zoals bijvoorbeeld over het apparaat waarmee je onze website bezoekt, het internetadres, een IP-adres en browsertype, geolocatie en de manier hoe onze website wordt gebruikt. Denk hierbij aan het aantal kliks en tijd die je op een bepaalde pagina hebt doorgebracht. De website kan verbeterd worden met behulp van analytische cookies die verzameld kan worden met behulp van derden. Deze cookies gaan over het gebruik van onze website door gebruikers. Om jouw privacy te beschermen worden er geen IP-gegevens aan klanten of bezoekers gekoppeld en wordt dit niet gedeeld met andere organisaties. Je hebt zelf de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen over de gewenste opgeslagen cookies binnen de instellingen van je browser.

De website bevat hyperlinks naar andere websites (derden). MBS Alignment is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en evenmin het privacy beleid en gebruik van cookies. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Alleen de oprichter van MBS Alignment, Agnes van Lingen, heeft toegang tot uw persoonsgegevens. MBS Alignment verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– Naam;

– Adres en overige contactgegevens;

– Deelname welk traject

– Reden en doelstelling van deelname

– Eventueel gezondheidsinformatie*

*We verwerken jouw gezondheidsgegevens alleen als je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Wanneer je deze wenst in te trekken, kan je een e-mail sturen naar info@mbsalignment.nl. Dit kan echter het gevolg hebben dat deelname aan activiteiten en trainingen niet langer mogelijk is. Wanneer u wel wilt deelnemen aan een van de activiteiten maar u wilt geen persoonsgegevens achter laten of algemene voorwaarden accepteren, is het helaas ook niet mogelijk om bij de gewenste activiteit aanwezig te zijn. Graag gaan we hierover in gesprek.

Daarnaast wordt het intake formulier en gespreksaantekeningen bewaard. Enkele gegevens moeten we bewaren omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. MBS Alignment houdt rekening met de wettelijke minimale bewaartermijnen.

Wanneer je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, heb je toestemming gegeven aan MBS Alignment om deze persoonsgegevens tijdelijk op te slaan die nodig zijn om de gewenste dienstverlening uit te voeren. De gegevens gaan niet buiten de EU en worden ook niet aan derden versterkt.

Als deelnemer bij MBS Alignment heb je recht op inzage van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld inclusief de doeleinden en de duur van bewaartermijn. Daarnaast het recht op rectificatie wanneer je van mening bent dat de verwekte persoonsgegevens niet juist en volledig zijn. In bepaalde situaties heb je het recht jouw persoonsgegevens te laten wissen. Vertrouwelijkheid en openheid zijn belangrijke kernwaarden bij MBS Alignment. Bij MBS Alignment nemen we de ervaring

van de deelnemers serieus. Mocht het voorkomen dat een deelnemer een klacht heeft, kan de deelnemer dit kenbaar laten maken aan MBS Alignment via info@mbsalignment.nl. De deelnemer krijgt een bevestiging dat de mail is ontvangen, waarna vervolgens de klacht in behandeling wordt genomen. Bij voorkeur wordt er samen gekeken naar wat er voor nodig is om te klacht naar tevredenheid af te handelen. Het indienen van een klacht ontslaat niet van de betalingsverplichting.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met info@mbsalignment.nl